Članovi Liječničke/Ljekarske komore HNŽ/K, koji su predali zahtjev za izradu/obnovu odobrenja za samostalan rad i dostavili fotografije za izradu članskih iskaznica, a nisu ih preuzeli, to mogu učiniti u Uredu komore svakim radnim danom u redovitom radnom vremenu Ureda .

LOGO KOMORE KONACNI BEZ BIJELOG OKOLO