Liječnička/Ljekarska komora HNŽ/K - Farmaceutska tvrtka PRO.MED.CS Praha a.s. Predstavništvo u BiH organizira stručno predavanje na temu MAFLD- Multidisciplinarni pristup Šta možemo učiniti? Predavači : Dr. Ivica Markota i prof.dr. Enver Zerem Mjesto održavanja: restoran Del Rio , Most

No matching items were found.

LOGO KOMORE KONACNI BEZ BIJELOG OKOLO