pasic

 

Prof.dr.sc. Sead Pašić, rektor Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar

 

LOGO KOMORE KONACNI BEZ BIJELOG OKOLO