horovic

 

 

Prof.dr.sc. Sabrina Horović, redovita profesorica, Katedra za kazneno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru (Asist. Nina Mišić Radanović, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu)

Liječnik kao subjekt deliktne odgovornosti" 

Prezentacija

LOGO KOMORE KONACNI BEZ BIJELOG OKOLO