D.Babic

 Prof.dr.sc. Dragan Babić, predsjednik org. odbora

LOGO KOMORE KONACNI BEZ BIJELOG OKOLO