A.Sesar

 Doc.dr.sc. Antonio Sesar, predsjednik liječničke komore HNŽ

LOGO KOMORE KONACNI BEZ BIJELOG OKOLO