Lj.Ostojic

 Akademkinja Ljerka Ostojić, rektorica Sveučilišta u Mostaru

LOGO KOMORE KONACNI BEZ BIJELOG OKOLO